Oczyszczalnia ścieków

Powiększenie tekstu:

Oczyszczalnia ścieków w Białobrzegach powstała w lutym 1993 r. zmodernizacja została w 2005r oraz 2019r i składa się z następujących obiektów: sito, piaskownik z separatorem, pompownia ścieków surowych, komora beztlenowa, komora rozdziału, komora napowietrzania, osadniki wtórne, pompownia osadu, zbiornik ścieków, prasa do osadu wraz z zagęszczaczem, punkt zlewny ze zbiornikiem retencyjnym: sito i praska do skratek, piaskownik z separatorem. W skład procesu technologicznego wchodzi predenitryfikacja osadu recyrkulowanego, usuwanie fosforu na drodze biologicznej oraz symultaniczna nitryfikacja i denitryfikacja.

Niezmodernizowany jest ciąg technologiczny, w skład, którego wchodzi stacja zlewcza ścieków oraz suszarnia osadów. Stacja zlewcza przeznaczona do pomiaru ilości i jakości zrzucanych ścieków komunalnych oraz przemysłowych. Wyposażona jest w sito i prasę do skratek, które służą do separacji ciał stałych zawartych w ściekach, takich jak odpadki artykułów higienicznych, części plastikowe, szmaty, korki, odpadki kuchenne itp. Stacja zapewnia identyfikację dostawców oraz identyfikacją pochodzenia ścieków. Przepustowość stacji zlewczej wynosi 6-MO samochodów lub przyczep asenizacyjnych na godzinę i jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewczych.

 

 oczyszczalnia 40 20210709 093128 2 

BezNazwy Panorama2

DSC 0041p DSC 0044p
DSC 0046p  DSC 0047p

 

logo starostwo swm logo mjwpu logo sanepid