Stacja uzdatniania wody

Powiększenie tekstu:

Stan techniczny sieci wodociągowej jest zróżnicowany. Istniejąca stacja uzdatniania wody stanowi podstawę centralnego wodociągu komunalnego zaopatrującego miasto i gminę Białobrzegi w wodę pitno-gospodarczą, zapewniając w pełni pokrycie potrzeb obecnych jak i perspektywicznych. Istniejąca stara sieć w centrum miasta jest sukcesywnie poddawana renowacji, czyszczona z osadów żelaza.

Sieć wodociągowa wykonana została z rur żeliwnych, PE i PCV, są to kanały o średnicach 315 mm, 200 mm, 160 mm, 100 mm, 90 mm. Ilość wody pobranej ze studni na stacji w 2018 r wynosi 1 041 341 tys. m3. W celu utrzymania dostawy wody na poziomie odpowiadającym aktualnym przepisom Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Budżetowy w Białobrzegach dokonuje w ramach rutynowych działań bieżących napraw awarii, wyszukiwania wycieków oraz płukań odcinków sieci.

BezNazwy Panorama1

DSC 0001p DSC 0003p
DSC 0007p DSC 0011p
DSC 0015p DSC 0023p

 

 

 

 

logo starostwo swm logo mjwpu logo sanepid