Wyniki badania wody

Powiększenie tekstu:

Informacja na temat twardości wody:

Woda na wyjściu ze Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach :

Twardość (CaCO3) - 212 mgCaCO3/l -  z dnia 04.05.2020r. ( norma 60-500 )

Twardość (CaCO3) - 199,4 mgCaCO3/l -  z dnia 13.12.2023r. ( norma 60-500 )

Lp.Stopień twardości wodymval/lmg CaCO
3
/l
°dH[mmol/l]
1 Woda bardzo miękka < 2 < 100 < 5,6 < 1
2 Woda miękka 2–4 100–200 5,6–11,2 1–2
3 Woda średnio twarda 4–7 200–350 11,2–19,6 2–3,5
4 Woda twarda 7–11 350–550 19,6–30,8 3,5–5,5
5 Woda bardzo twarda > 11 > 550 > 30,8 > 5,5

Wyniki badania wody:

Ocena jakości wody z dn 29.01.2019r.

Ocena jakości wody z dn 20.01.2020r.

Ocena jakości wody z dn 09.02.2021r.

Ocena jakości wody z dn 18.01.2022r.

Ocena jakości wody z dn 17.01.2023r.

Ocena jakości wody z dn 01.12.2023r.

 

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR BP/SP860/2024 z dnia 06 03 2024 Pestycydy

Sprawozdanie z badania wody HKL 01327/2024 z dnia 05.03.2024 Bromiany ArsenHKL 01327/2024 z dnia 05.03.2024 Bromiany Arsen

 

 

 

 

sprawozdanie z badania próbki wody 21 01 2024

sprawozdanie z badania próbki wody 14 12 2023

sprawozdanie z badania próbki wody 13 12 2023

sprawozdanie z badania próbki wody 22 12 2023

sprawozdanie z badania próbki wody 08 12 2023

sprawozdanie z badania próbki wody 04 12 2023

sprawozdanie z badania próbki wody 23 11 2023

sprawozdanie z badania próbki wody 25 10 2023

sprawozdanie z badania próbki wody 12 10 2023

sprawozdanie z badania próbki wody 06 10 2023

sprawozdanie z badania próbki wody 04 09 2023

sprawozdanie z badania próbki wody 28 09 2023

Sprawozdanie z badania wody  1306S z dnia 08 08 2023

Sprawozdanie z badania wody  HKN3210122023 z dnia 22 08 2023

Sprawozdanie z badania wody 1015S z dnia 23 06 2023

Sprawozdanie z badania wody  884S z dnia 01 06 2023

Sprawozdanie z badania wody  590S z dnia 20 04 2023

Sprawozdanie z badania wody  z 2023 z dnia 03 03 2023

Sprawozdanie z badania wody OL-LBW 90512914 z 2022 z dnia 12 08 2022

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia z dnia 29 07 2022

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia 305S z dnia 23 03 2022

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia 506S z dnia 20 04 2022

Sprawozdanie z badania wody 2148S

Sprawozdanie z badania wody 1706S

Sprawozdanie z badania wody 963S

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia 26 08 2020

Sprawozdanie z badań próbki wody HKL 9052 1 03481 2020

Sprawozdanie z bdań próbki wody do spożycia 12 08 2020

Sprawozdanie z Badania próbki wody do spożycia 710S z dnia 27 05 2020

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia  z dnia 15 05 2020  356

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia z dnia 24022020 181

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia z dnia 16032020 259

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia z dnia 31032020 541S

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia z dnia 31032020 542S

 Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 13 02 2020

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia z dn 21012020

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia 2571 z 14 12 2019r

Sprawozdanie z badań próbki wody 2362S

Sprawozdanie z badań OL-LBW 6211 2795 z 2019

Sprawozdanie z badań próbki wody 069102019PSP

Sprawozdanie z badania próbki wody dp spożycia z dnia 29.10.2019r

Sprawozdanie z badań pozostałości pestycydów Nr PBP SP 6910 P 2019

Sprawozdanie z badania wody uzdatnionej SUW z dnia 15.10.2019

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia 18 09 2019

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia z dnia 16 08 2019

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia 05 07 2019

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 21.06.2019r.

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 24 05 2019r.

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 26.04.2019r 

Sprawozdanie  z badnia HKL 9052 1 02118 2019.pdf SUW

Sprawozdanie z badań PBPSP2118P2019 z dnia 10.04.2019r. SUW

Sprawozdanie z badania wody uzdatnionej z dnia 10 04 2019r SUW

Sprawozdanie z badania wody uzdatnionej z dnia 04 04 2019r SUW

Sprawozdanie z badania wody surowej z dnia 04 04 2019r

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 13.03.2019r.

Sprawozdanie z badania wody z dnia 13.02.2019r.

Sprawozdanie z badania wody z dnia 29 01 2019r

Sprawozdanie z badania wody z dnia 20 12 2018r

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia z dnia 15.11.2018r

Sprawozdanie nr 974 z dnia 10.10.2018

Sprawozdanie z badań HKL 9051 1 05958 2018

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia 28 09 2018

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia 13 09 2018

Sprawozdanie z badań OL-LBW.6211.1978z 2018 z dnia 21 09 2018

Sprawozdanie z badania próbki wody 25 07 2018

 

logo starostwo swm logo mjwpu logo sanepid