Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

Powiększenie tekstu:

 Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)


Tożsamość administratora:

Administratorem jest Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach, mający siedzibę w Białobrzegach (26-800) przy ul. Rzemieślniczaj 30

Dane kontaktowe administratora:

Z administratorem  – można skontaktować się poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług udostępnionych na ePUAP zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danychPani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom, 


Okres przechowywania danych:

Dane będą przetwarzane bezterminowo.


Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.


Prawa podmiotów danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)Ul. Stawki 2, 00-193 WarszawaTelefon: 22 860 70 86
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną usługę na ePUAP. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji takiej usługi.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.

aaa

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

tel. 48 613 38 70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

logo starostwo swm logo mjwpu logo sanepid